Hohensinn Architektur

Naš odnos prema arhitekturi se zasniva na dvama principima: očuvanju autentičnosti postojećih objekata i poštivanju korisnikovih potreba. Ovim početnim principima se definira dizajn i određuje sam pristup projektu. Uz pametno i s korisnikovim željama usklađeno projektiranje te odgovarajuću promidžbu, želimo postići kvalitetu i sinergiju koje pridonose jačanju interesa svih sudionika te nude kvalitetna rješenja za koje je arhitektura i odgovorna.
www.hohensinn-architektur.at  

Hohensinn Arhitektura

Nussmüller Architekten

Koppelhuber Tragwerksplanung

J. Riebenbauer Tragwerksplanung