Održivost

Projektiranje energetski učinkovitih i ekoloških objekata predstavlja naš krajnji cilj. Široka lepeza smjernica i kriterija na kojima se temelji naš rad sastoji se prvenstveno od izbora mjesta gradnje, određivanja namjene objekta, izbora odgovarajućeg materijala i konstruktivnog sustava uključujući čak i mogućnosti reciklaže ugrađenih elemenata.

Hohensinn Arhitektura

Nussmüller Architekten

Koppelhuber Tragwerksplanung

J. Riebenbauer Tragwerksplanung